top of page
VORES HISTORIE

VORES HISTORIE

Meditec blev grundlagt i 1976 og har altid været placeret i Danmark.

Vi er en ejerledet og danskejet virksomhed, hvor vi i 2017 gennemgik et generationsskifte. 

Siden 2017 har vi oplevet en stor vækst, og i 2021 har vi etableret en ny state-of-the-art fabrik i Helsingør.

_DSC5003.jpg
MISSION & VISION

MISSION & VISION

_DSC5419.jpg

Meditec vil være den foretrukne partner for healthcare-branchen indenfor udvikling, fremstilling og montage af plastløsninger.

 

Meditec henvender sig primært til virksomheder med produkter indenfor:

  • MEDICO

  • VETERINÆR

  • FØDEVARESIKKERHED

 

Overfor vores kunder tilbyder vi:

  • At være totalleverandører og være partner for kunden fra idéfasen til færdigt emne
     

  • At være upscalepartner og hjælpe kunderne med processen fra prototype til skaleret produktion
     

  • At levere high volume – også til de kunder, der kommer med eget udstyr

 

Vi vil være bedst i branchen på parametrene kvalitet, leveringssikkerhed og effektivitet.

MILJØPOLITIK

MILJØPOLITIK

_DSC4858.jpg

Vores nyetablerede fabrik er indstillet til lavest mulige energiforbrug, bl.a. ved brug af stor frikølekapacitet og gennem en moderne energibesparende maskinpark.

 

Vi tilstræber et CO2-neutralt produktionsanlæg, hvor vi genbruger alle råvarer eller sælger brugte råvarer til genanvendelse.

 

Vi arbejder efter principperne i ISO 14001 og ISO 45001, og vi tager miljøhensyn i betragtning ved alle maskininvesteringer.

 

WHISTLEBLOWER-ORDNING

WHISTLEBLOWER-
ORDNING

SP Group (Meditec) og samtlige dets dattervirksomheder og tilknyttede selskaber stræber efter at skabe et forretningsmiljø, der fremmer og værner om en høj grad af integritet og ansvarlighed.

I overensstemmelse hermed har selskabet etableret en whistleblower-ordning, der gør det muligt for enhver med tilknytning til SP Group på sikker vis at indberette mistanke om manglende overholdelse af SP Groups politikker og retningslinjer, love og regler samt andre alvorlige uregelmæssigheder.

HVEM: Ordningen kan benyttes af samtlige SP Groups kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, ledere, revisorer, advokater, konsulenter og andre interessenter med tilknytning til SP Group.

 

HVAD: Whistleblower-ordningen kan benyttes til indberetning af mulige forhold vedrørende alvorlige uregelmæssigheder som f.eks. bestikkelse, tyveri, regnskabsmæssige uregelmæssigheder, afpresning, underslæb, diskrimination samt manglende overholdelse af SP Groups forretningsorden for leverandører og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Personlige forhold eller spørgsmål som f.eks. samarbejdsudfordringer, utilfredshed med løn eller andre ansættelsesvilkår ligger uden for whistleblower-ordningens anvendelsesområde. Sådanne forhold eller spørgsmål skal indberettes til en leder eller HR.

 

HVORDAN: For at indberette et forhold til whistleblower-ordningen skal du sende en e-mail til hhe@sp-group.dk. E-mailen sendes direkte til Hans-Henrik Eriksen, der er formand for SP Groups revisionsudvalg og uafhængigt generalforsamlingsvalgt medlem af SP Groups bestyrelse. Ledere og medarbejdere i SP Group har ikke adgang til denne e-mail.

Ved modtagelse af en indberetning foretager formanden for revisionsudvalget straks en vurdering for at fastslå, hvorvidt en indretning er ubegrundet eller skal undersøges nærmere. Hvis det vurderes, at en indberetning skal undersøges nærmere, vil en undersøgelse blive indledt.

 

Formanden for revisionsudvalget må ikke oplyse identiteten på whistlebloweren til personer, der ikke er direkte involveret i undersøgelsen.

 

SP Group forbyder enhver form for gengældelse mod en whistleblower.

 

Indberetning kan ske anonymt, eller du kan vælge at opgive dit navn. Hvis du ønsker at forblive anonym, skal du ikke foretage indberetning fra en computer, der er stillet til rådighed af din arbejdsgiver, eller en computer, der er forbundet til din arbejdsgivers netværk/intranet, og anfør ikke dit navn og/eller andre personoplysninger. Uanset om du ønsker at forblive anonym eller anfører dit navn, beder vi dig være til rådighed for yderligere spørgsmål via en postboks eller en anonym e-mailkonto, da vi muligvis ikke vil være i stand til at afslutte vores undersøgelse uden yderligere oplysninger fra dig.

bottom of page